Nederlands
Overzicht
23-08-2017

Het duurzamere koudemiddel R32 wordt de nieuwe standaard voor de klimaatsystemen van Hisense.

R32 is een koudemiddel wat zo is ontwikkeld dat het efficiënter werkt. De klimaatsystemen van Hisense verbruiken daardoor nog minder stroom, met een hogere SCOP en SEER tot gevolg. Daarnaast is R32 beter recyclebaar dan R410A. De verbeteringen zijn dus tweeledig.

Het koudemiddel R410A werd in de jaren ’90 populair, omdat het niet zorgt voor de afbraak van de ozonlaag. Het was destijds een revolutionair koudemiddel. Toch heeft R410A weldegelijk een impact op het milieu, doordat het CO2 uitstoot. R410A heeft een Global Warming Potential (GWP) van 2.090. Het koudemiddel R32 is evenals R410A niet schadelijk voor de ozonlaag. Daar komt bij dat de CO2 uitstoot een stuk lager is, R32 heeft een Global Warming Potential (GWP) van 675.

De overgang naar R32 wordt vanaf heden door Hisense gefaseerd doorgevoerd. Doelstelling is om in 2018 volledig te zijn overgestapt. Wilt u weten welk klimaatsysteem al op R32 werkt? Neem dan contact met ons op: info@hs-cs.nl of +31(0)88-4355450. 

R32 Hisense