De nieuwe BENG regelgeving: de slimme innovaties op één rij

door Nico Nesselaar (Divisiemanager)

n.nesselaar@hs-cs.nl

LinkedIn

De nieuwe BENG eisen zijn de wereld in geslingerd en doen hun intreden per 2020. En deze regelgeving is niet iets wat wij persoonlijk de wereld in hebben geholpen. De eisen zijn vastgesteld op basis van het “Energieakkoord voor Duurzame Groei” en de “Europese richtlijn EPBD”. Wij zijn er om jou volledig te informeren omtrent de BENG.

Wat houdt de BENG in?

In 2020 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Vanaf die datum wordt de energieprestatie van nieuwbouw niet langer uitgedrukt in een EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC). BENG wordt de nieuwe ondergrens op weg naar zeer energiezuinige bouw (ZEB) en energieneutrale gebouwen (ENG). Met als doel om in 2050 te komen tot een energieneutrale gebouwde omgeving.

Wat zijn de BENG indicatoren?

In Nederland wordt de eis aan de energieprestatie voor bijna energieneutrale gebouwen bepaald aan de hand van drie indicatoren:

 1. De maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
 2. Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar.
 3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten.

Wat verandert er voor de Hisense installateur?

Allemaal leuk en aardig natuurlijk zo een energieneutrale gebouwde omgeving. Maar dit betekent verandering en wat houdt dat in voor mij? Energie-adviseurs, bouwbedrijven en installateurs zullen worden geconfronteerd met nieuwe eisen, indicatoren, bepalingsmethodes en daarbovenop ook nieuwe rekensoftware. In plaats van één EPC-score moeten gebouwen voldoen aan drie BENG-eisen (zie BENG indicatoren hierboven).

Waarom is samenwerking belangrijk?

Hoe deze drie partijen (energie-adviseurs, bouwbedrijven en installateurs) voorheen misschien nog maar weinig contact met elkaar hadden, zullen ze nu projecten goed op elkaar moeten afstemmen. Voorheen had een installateur genoeg aan een vierkante meter bij de wand voor zijn ketel, die altijd wel voldoende capaciteit leverde. De installateur redt zich wel, dachten de bouwers. De installateur is ook gewend zich op zijn eigen werk te richten. Maar nu worden beide partijen geconfronteerd met systemen en eisen waarbij bouwkundige randvoorwaarden essentieel zijn voor de praktijkprestatie van de installatie en samen voor de uiteindelijke energieprestatie. De wederzijdse afhankelijkheid zal dus groeien.

Hisense berekeningen

Welke innovaties kunnen bijdragen aan de BENG-eisen?

De BENG-eisen zijn niet voor ieder soort nieuwbouw eenvoudig te realiseren. Hierbij presenteer ik graag 14 slimme innovaties die bijdragen aan de BENG-eisen, speciaal voor complexe situaties:

 1. Ventilatiesysteem C en D met CO2-sturing per vertrek
 2. Zomernachtventilatie
 3. Viervoudig glas
 4. Geperforeerde luiken (beperking zoninstraling)
 5. Geïsoleerde luiken
 6. Warmtepomp met zeer hoog rendement
 7. Boosterwarmtepomp met warmtapwater
 8. Absorptiewarmtepomp met WKO
 9. Adiabatische of dauwpuntskoeling
 10. Vraaggestuurde klimatisering
 11. Ledverlichting
 12. Slimme lichtregeling
 13. PV integreren in gebouw
 14. Warmte-/koudezonering

BENG bij complexe gebouwen

Bij het vaststellen van de voorgenomen BENG-eisen werd al duidelijk dat het voor een aantal categorieën gebouwen lastiger is om aan de eisen te voldoen. Deze categorieën zijn:

 • Gebouwen hoger dan vijf verdiepingen, met nadruk op kantoren.
 • HBO-scholen hoger dan vijf verdiepingen.
 • Woongebouwen hoger dan vijf verdiepingen.
 • Meerlaagse complexen met studio’s.

Een voelbaar goed klimaat

Hisense wordt steeds meer door de in de Benelux gevestigde installateurs ontdekt. Naast het feit dat het kwalitatief hoogwaardige systemen zijn, zijn deze voor de eindgebruiker ook voor vele doeleinden inzetbaar. Het uitgebreide programma van onze systemen dekt het totale gamma op zowel directe expansie-, ventilatie en koudwatersystemen. De door Hisense ontwikkelde regelsystemen sluiten naadloos aan bij elk te leveren systeem.

Kom in contact